Arbeidsrett

Vi gir råd og bistand innen arbeidsrett, både til arbeidstaker og virksomheter. Vi bistår blant annet med utforming og inngåelse av arbeidsavtaler, tolkning av arbeidsavtaler, spørsmål om oppsigelse, avskjed og suspensjon, samt andre spørsmål knyttet til et arbeidsforhold.

 
Opphavsrett 2011 bryggeadvokatene.no