Familie, arv og skifte

Samboerskap
Samboerskap er ikke lovregulert i samme grad som ekteskap. Mange velger derfor å inngå en samboeravtale, gjerne før samboerskapet inngås. Avtalen bør ha klare bestemmelser om hva som skal skje ved en oppløsning av samboerskapet. Dette vil kunne forhindre konflikter under og etter samboerforholdet. Vi kan være behjelpelig med å utarbeide en avtale tilpasset deres samboerskap.
Samboere har ingen gjensidig arverett. Vi anbefaler derfor i visse tilfeller å opprette et gjensidig testament for å trygge den lengstlevende.

Ekteskap
Avtaler mellom ektefeller for eksempel om opprettelse av særeie eller ved større gaver, må gjøres i form av ektepakt. Det gjelder særlige formkrav for ektepakter. For at ektepakten skal være gyldig overfor ektefellenes kreditorer, er det nødvendig at den er tinglyst i ektepaktregisteret i Brønnøysund. Vi kan bidra med opprettelse av ektepakter og med ev. tinglysning.
Ved separasjon og skilsmisse kan våre advokater bistå under hele prosessen. Vi kan være behjelpelig med utfylling av søknad om skilsmisse, ved spørsmål om barnefordeling (daglig omsorg og samvær) og det økonomiske oppgjøret.
 
Opphavsrett 2011 bryggeadvokatene.no