Fast eiendom

Vi tilbyr råd og veiledning til privatpersoner og mindre selskaper i eiendomsrettslige spørsmål. Dette er typisk områder som:

Boligeiendom
Eiendomsmegling
Ekspropriasjon
Jordskifterett
Kjøp- og avhending
Konsesjon
Leie
Naborett
Næringseiendom
Odel- og åsetesrett
Plan- og bygningsrett
Sameie
Skjønnrett
Tingsrett
Tomtefeste
Vassdragsrett / Fallrett
 
Opphavsrett 2011 bryggeadvokatene.no