Gjeldsforhandlinger og konkurs

Vi gir råd i forbindelse med gjeldsforhandling og konkurs. Vi kan bistå med å arrangere frivillig gjeldsordning, begjæring om tvungen gjeldsordning overfor skifteretten og ordinær bobestyrelse. Vi deltar også i forhandlingene med kreditorene.

 
Opphavsrett 2011 bryggeadvokatene.no