Priser og betingelser

Det skal være enkelt, sikkert og en god investering å få hjelp fra oss. Første kontakt er alltid helt uforpliktende, og du skal på forhånd få et prisoverslag. Det kan også være at du har krav på å få dekket hele eller deler av utgiftene:

Forsikring
Vanlig forsikring på innbo, hus, leilighet og hytte vil i mange tilfeller dekke utgifter til advokat. Vilkårene kan variere mellom de ulike selskapene. Hvis du tar med deg forsikringspolisen og vilkårene til første konsultasjon, kan vi hjelpe deg med å sjekke hva forsikringene dine dekker.

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Det kan gis fri rettshjelp i noen spesielle typer saker. Det er en forutsetning at du oppfyller de økonomiske vilkårene med hensyn til inntekt og formue. Ved klage på offentlige vedtak kan i enkelte tilfeller nødvendige utgifter til advokat bli dekket, dersom vedtaket endres til gunst for deg. Vi hjelper deg med å finne ut om du har krav på fri rettshjelp eller rettshjelpsdekning.

Øvrig honorar
Honorar vil avtales nærmere etter oppdragets omfang og type.
 
Opphavsrett 2011 bryggeadvokatene.no